Úsek výzkumu

Ing. Josef Šimek, PhD.
Ing. Josef Šimek, Ph.D.
ředitel úseku
icon mail

Po ukončení budování centra UniCRE, úsek výzkumu pokračuje v řešení problematiky bývalého programu RENTECH (Renewable and ENvironmental TECHnologies). Středem zájmu tohoto úseku je tedy základní a popř. aplikovaný výzkum v oblasti využívání alternativních, resp. obnovitelných uhlíkových surovin pro výrobu finálních chemikálií nebo poloproduktů, dále zpracovávaných standardními procesy v oblasti organických technologií.

Organické technologie, založené na obnovitelných surovinách, tedy lignocelulózové biomase nebo rostlinných, popř. živočišných tucích, vyžadují ovšem nová technologická řešení a zejména použití nových typů katalyzátorů a katalytických systémů. To proto, že klasické suroviny založené na ropě nebo zemním plynu mají zcela jiný charakter (uhlovodíkový), než suroviny uvedené výše, které představují obvykle makromolekulární struktury s vysokým obsahem kyslíku. Cílem úseku je tedy studovat procesy transformace lignocelulózové struktury na menší využitelné molekuly, deoxygenační reakce a nové syntézy na bázi přírodních poloproduktů.

Hlavním úkolem v této oblasti je pak navrhovat a testovat nové typy heterogenních katalyzátorů a sorbentů a optimalizovat procesy jejich využití.

V oblasti katalýzy se zabýváme zejména:

  1. syntézou katalyzátorů,
  2. formováním katalyzátorů pro jejich aplikace v reálných reaktorech,
  3. testováním katalyzátorů a vývojem procesů.