Tenders Archive

Heliový pyknometr

Základní informace o veřejné zakázce

Název Heliový pyknometr
ID na profilu zadavatele P19V00000010
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 17.7. 2019 14:15
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 1.8. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota 500 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů Pragolab s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče Pragolab s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Heliový pyknometr" je dodávka heliového pyknometru společně s příslušenstvím, a to za účelem stanovování hustoty pevných látek.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 7,17 MB 17.7. 2019 14:15
Příloha č. 1: Smlouva o realizaci dodávky icon word 97 kB 17.7. 2019 14:15
Příloha č. 2: Specifikace veřejné zakázky icon word 22 kB 17.7. 2019 14:15
Příloha č. 3: Krycí list nabídky icon word 63 kB 17.7. 2019 14:15
Příloha č. 4: Vzor čestného prohlášení icon word 24 kB 17.7. 2019 14:15

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 1,15 MB 8.11. 2019 16:00
Smlouva o realizaci dodávky s Pragolab s.r.o. icon pdf 10 MB 26.11. 2019 10:25
Faktura Pragolab s.r.o. icon pdf 75 kB 21.2. 2020 21:35