Tenders Archive

Mikroskop s digitálním snímáním a zpracováním obrazu s příslušenstvím

Základní informace o veřejné zakázce

Název Mikroskop s digitálním snímáním a zpracováním obrazu s příslušenstvím
ID na profilu zadavatele P19V00000011
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 17.7. 2019 14:25
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 8.8. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota 850 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů OLYMPUS Czech Group, s.r.o., člen koncernu; Pragolab s.r.o.; JD Dvořák s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče JD Dvořák s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Mikroskop s digitálním snímáním a zpracováním obrazu s příslušenstvím" je dodávka mikroskopu s digitálním snímáním a zpracováním obrazu společně s příslušenstvím, a to za účelem pozorování vzorků pevných a sypkých materiálů, k záznamu a softwarovému vyhodnocení obrazu.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 8,02 MB 17.7. 2019 14:25
Příloha č. 1: Smlouva o realizaci dodávky icon word 100 kB 17.7. 2019 14:25
Příloha č. 2: Specifikace veřejné zakázky icon word 21 kB 17.7. 2019 14:25
Příloha č. 3: Krycí list nabídky icon word 58 kB 17.7. 2019 14:25
Příloha č. 4: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 68 kB 17.7. 2019 14:25
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 20 kB 17.7. 2019 14:25
    
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 icon pdf 1,4 MB 26.7. 2019 13:15

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 1,48 MB 8.11. 2019 15:45
Smlouva o realizaci dodávky s JD Dvořák s.r.o. icon pdf 10,58 MB 26.11. 2019 10:30
Faktura JD Dvořák s.r.o. icon pdf 75 kB 1.4. 2020 15:12