Archiv veřejných zakázek

Počet zobrazení
Titulek Datum zveřejnéní
Kontinuální destilace 16. květen 2018
Pokusná jednotka pro simulaci dvoustupňového hydrokrakování 16. květen 2018
Žárový mikroskop 2. květen 2018
Zařízení pro testování mrazuvzdornosti 2. květen 2018
Technické a kalibrační plyny 24. duben 2018
Jednotka Fischer-Tropschovy syntézy 17. duben 2018
Skenovací elektronový mikroskop s příslušenstvím - opakované řízení 2. březen 2018
Vodíkový analyzátor 28. prosinec 2017
Upgrade vsádkových reaktorů (doplňky pro autoklávy - modifikace vsádkového na průtočný) 2 10. říjen 2017
Rotační vřetenový viskozimetr 7. září 2017
Viskozimetr 7. září 2017
Jednokanálový plynový chromatograf 7. září 2017
Zařízení pro tenkovrstvou chromatografii s plameno-ionizačním detektorem TLC/FID 22. srpen 2017
Přístroj pro stanovení oxidační stability ropných produktů 2 31. červenec 2017
Přístroj pro stanovení filtrovatelnosti (CFPP) uhlovodíkových paliv, biopaliv a topných olejů 2 31. červenec 2017
Skenovací elektronový mikroskop s příslušenstvím 26. květen 2017
Přístroj pro stanovení oxidační stability ropných produktů 17. květen 2017
Přístroj pro stanovení filtrovatelnosti (CFPP) uhlovodíkových paliv, biopaliv a topných olejů 17. květen 2017
Tlakový diferenciální skenovací kalorimetr 9. květen 2017
Autokláv pro syntézu zeolitů a jiných materiálů 9. květen 2017