Výzkum

vyzkum pruhledneVýzkumná a vývojová činnost je základní podnikatelskou aktivitou společnosti Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s. již od jeho založení v roce 1952. Po privatizaci v roce 1995 tak současná akciová společnost plynule navazuje na dlouhodobou tradici společnosti ve vývoji a výzkumu anorganických technologií. Od roku 2000, kdy se společnost z rozhodnutí jediného akcionáře stala centrálním výzkumným pracovištěm skupiny UNIPETROL, byla výzkumná činnost rozšířena i na oblast rafinérskou a petrochemickou. Významné rozšíření aktivit bylo umožněno organizačním začleněním erudovaných výzkumných pracovišť společností Chemopetrol, a. s. a Kaučuk, a. s. do struktury tehdejšího VÚAnCh.

ORLEN UniCRE a.s. je schopno řešit výzkumné úkoly komplexně od vypracování rešeršní a patentové studie, přes laboratorní a poloprovozní zkoušky, návrh technologie a její ekonomické zhodnocení až po odborný dozor při realizaci výsledků. Pro významné výzkumné projekty je ORLEN UniCRE a.s. připraveno vypracovat a podat žádost o státní podporu na jejich řešení a v případě jejího úspěchu garantovat plnění všech požadavků příslušné legislativy, která problematiku státní podpory vědy a výzkumu ošetřuje.

Základním zaměřením ORLEN UniCRE a.s. je vědecko výzkumná činnost, orientovaná na klíčové směry chemických technologií – tedy zpracování fosilních i obnovitelných uhlíkových surovin na pokročilá paliva, důležité meziprodukty a chemikálie.

Výzkumné aktivity jsou zaměřeny na:

  • aplikovaný i základní výzkum v oblasti průmyslové chemie a v oblastech reálného využití obnovitelných surovin,
  • inovace chemických technologií s cílem zvýšit jejich efektivitu, bezpečnost a snížit jejich dopady na životní prostředí,
  • využívání výsledků výzkumu a vývoje v praxi formou společných projektů s průmyslovými podniky.