Členství v mezinárodních odborných asociacích

ORLEN UniCRE a.s. se zapojilo do řady mezinárodních odborných asociací: