Strategie

strategie pruhledne

Mezi hlavní strategické záměry společnosti patří:

 • Získávání grantů na národní úrovni pro jednotlivé programy v prioritních oblastech výzkumu ORLEN UniCRE a.s..
 • Zapojení se do evropských struktur podpory vědy, výzkumu a vývoje a získat podporu pro prioritní projekty jednotlivých oblastech výzkumu ORLEN UniCRE a.s..
 • Prohloubení spolupráce s akademickými pracovišti, např. s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzitou Pardubice nebo Ústavem chemických procesů AV ČR, v.v.i..
 • Aktivní zapojení do organizací, podporujících aplikovaný výzkum, spolupráci s průmyslem a to jak v rámci regionu, tak i na národní a evropské úrovni.

Naše společnost si na období 2016 - 2020 definovala tyto hlavní strategické cíle:

 • Provádět aplikovaný výzkum v oblastech zájmu centra:
  • Vybrané procesy transformace obnovitelných surovin na biopaliva a základní biochemikálie (platform chemicals), včetně katalyzátorů pro tuto oblast.
  • Oblast výroby a využití asfaltů vč. modifikovaných při řešení problematiky těžkých ropných podílů (koncepce výroby asfaltů ve skupině UNIPETROL).
 • Dosáhnout získání grantu v programu podpory velkých infrastruktur. (√ SPLNĚNO)
 • Splnit podmínky pro získání finanční podpory z Národního programu udržitelnosti. (√ SPLNĚNO)
 • Zapojit se do mezinárodních projektů a organizací.
 • Upevňovat spolupráci s významnými komerčními partnery.