Archiv veřejných zakázek

Oprava oken a fasády budovy ředitelství - Ústí nad Labem - II. etapa

Základní informace o veřejné zakázce

Název Oprava oken a fasády budovy ředitelství - Ústí nad Labem - II. etapa
ID na profilu zadavatele P19V00000001
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na stavební práce
Datum vyhlášení 21.2. 2019 14:15
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 13.3. 2019 11:00
Předpokládaná hodnota 4 500 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů BSP MHA s.r.o., North stav a.s., ZEROSTAV inženýring, a.s., GARNI spol. s r.o.
Specifikace vybraného uchazeče GARNI spol. s r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Oprava oken a fasády budovy ředitelství - Ústí nad Labem - II. etapa" je obnova omítek, obnova zdobných prvků fasády, výměna oken a instalace nových klempířských prvků, žaluzií a další související činnosti, a to na východní straně domu č.p. 1521 na p.č. 133/1 v k.ú. Ústí nad Labem, tj. v sídle Zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 4,55 MB 21.2. 2019 14:15
Příloha č. 1: Smlouva o realizaci dodávky icon word 151 kB 21.2. 2019 14:15
Příloha č. 3: Krycí list nabídky icon word 58 kB 21.2. 2019 14:15
Příloha č. 4: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 67 kB 21.2. 2019 14:15
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 20 kB 21.2. 2019 14:15
Příloha č. 7: Oceněný výkaz položek icon excel 19 kB 21.2. 2019 14:15

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky icon pdf 1,51 MB 16.4. 2019 13:00
Smlouva o dílo s GARNI spol. s r.o. icon pdf 4,86 MB 7.5. 2019 13:20
Faktura GARNI spol. s r.o. č. 193028 icon pdf 1,17 MB 28.8. 2019 11:25
Faktura GARNI spol. s r.o. č. 193033 icon pdf 591 kB 28.8. 2019 11:25
Faktura GARNI spol. s r.o. č. 193034 icon pdf 586 kB 28.8. 2019 11:25
Faktura GARNI spol. s r.o. č. 193043 icon pdf 277 kB 28.8. 2019 11:25
Faktura GARNI spol. s r.o. č. 193044 icon pdf 279 kB 28.8. 2019 11:25
Faktura GARNI spol. s r.o. č. 193051 icon pdf 623 kB 28.8. 2019 11:25
Faktura GARNI spol. s r.o. č. 193052 icon pdf 639 kB 28.8. 2019 11:25