Archiv veřejných zakázek

Automatický multisampler k hustoměru DMA 4500

Základní informace o veřejné zakázce

Název Automatický multisampler k hustoměru DMA 4500
ID na profilu zadavatele P19V00000004
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Veřejná zakázka byla zrušena
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 24.5. 2019 12:30
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 6.6. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota 500 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů  
Specifikace vybraného uchazeče  
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Automatický multisampler k hustoměru DMA 4500" je dodávka automatického multisampleru, který je plně kompatibilní se stávajícím přístrojem Zadavatele pro měření hustoty - hustoměr DMA 4500, výrobce Anton Paar.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 9,31 MB 24.5. 2019 12:30
Příloha č. 1: Smlouva o realizaci dodávky icon word 100 kB 24.5. 2019 12:30
Příloha č. 2: Specifikace veřejné zakázky icon word 21 kB 24.5. 2019 12:30
Příloha č. 3: Krycí list nabídky icon word 62 kB 24.5. 2019 12:30
Příloha č. 4: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 67 kB 24.5. 2019 12:30
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 21 kB 24.5. 2019 12:30

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení řízení na zadání veřejné zakázky icon pdf 1,05 MB 7.6. 2019 13:00