Archiv veřejných zakázek

Přečerpávací stanice pro použitý kuchyňský olej UCO

Základní informace o veřejné zakázce

Název Přečerpávací stanice pro použitý kuchyňský olej UCO
ID na profilu zadavatele P19V00000006
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 24.5. 2019 13:15
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 17.6. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota 400 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů AIRS, s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče AIRS, s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Přečerpávací stanice pro použitý kuchyňský olej UCO" je dodávka mobilní přečerpávací stanice, která umožní přečerpat UCO z flexitanku nebo obdobné nádoby do jiné nádoby.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 8,75 MB 24.5. 2019 13:15
Příloha č. 1: Smlouva o realizaci dodávky (NEPLATNÁ !!!) icon word 101 kB 24.5. 2019 13:15
Příloha č. 2: Specifikace veřejné zakázky (NEPLATNÁ !!!) icon word 141 kB 24.5. 2019 13:15
Příloha č. 3: Krycí list nabídky icon word 62 kB 24.5. 2019 13:15
Příloha č. 4: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 64 kB 24.5. 2019 13:15
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 21 kB 24.5. 2019 13:15
 
Změna zadávací dokumentace č. 1 icon pdf 1,43 MB 31.5. 2019 09:50
     Příloha č. 2: Specifikace veřejné zakázky (verze 1) icon pdf 160 kB 31.5. 2019 09:50
     Příloha č. 2: Specifikace veřejné zakázky (verze 1) icon word 120 kB 31.5. 2019 09:50
Změna zadávací dokumentace č. 2 icon pdf 1,08 MB 10.6. 2019 09:10
     Příloha č. 1: Smlouva o realizaci dodávky (verze 1) icon pdf 1,33 MB 10.6. 2019 09:10

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 1,15 MB 27.6. 2019 15:20
Smlouva o realizaci dodávky s AIRS, s.r.o. icon pdf 2,62 MB 30.6. 2019 09:00
Faktura AIRS, s.r.o. icon pdf 280 kB 12.12. 2019 15:00