Archiv veřejných zakázek

Automatický multisampler k hustoměru DMA 4500 - opakované řízení

Základní informace o veřejné zakázce

Název Automatický multisampler k hustoměru DMA 4500 - opakované řízení
ID na profilu zadavatele P19V00000009
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 17.6. 2019 08:40
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 1.7. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota 500 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů Anton Paar Czech Republic s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče Anton Paar Czech Republic s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Automatický multisampler k hustoměru DMA 4500 - opakované řízení" je dodávka automatického multisampleru, který je plně kompatibilní se stávajícím přístrojem Zadavatele pro měření hustoty - hustoměr DMA 4500, výrobce Anton Paar.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 8,97 MB 17.6. 2019 08:40
Příloha č. 1: Smlouva o realizaci dodávky icon word 101 kB 17.6. 2019 08:40
Příloha č. 2: Specifikace veřejné zakázky icon word 27 kB 17.6. 2019 08:40
Příloha č. 3: Krycí list nabídky icon word 62 kB 17.6. 2019 08:40
Příloha č. 4: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 68 kB 17.6. 2019 08:40
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení icon word 21 kB 17.6. 2019 08:40
Příloha č. 6: Bezpečnostní pokyny icon pdf 70 kB 17.6. 2019 08:40

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 1,16 MB 26.7. 2019 13:25
Smlouva o realizaci dodávky s Anton Paar Czech Republic s.r.o. icon pdf 11,98 MB 19.8. 2019 10:30
Faktura Anton Paar Czech Republic s.r.o. icon pdf 108 kB 9.12. 2019 17:30