Archiv veřejných zakázek

Technické a kalibrační plyny

Základní informace o veřejné zakázce

Název Technické a kalibrační plyny
ID na profilu zadavatele P19V00000015
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 31.10. 2019 14:20
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 18.11. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota 1 500 000,- Kč (bez DPH), z toho
     1 000 000,- pro část A
        500 000,- pro část B
 
Seznam uchazečů část A: Linde Gas a.s.
část B: Linde Gas a.s.
Specifikace vybraného uchazeče část A: Linde Gas a.s.
část B: Linde Gas a.s.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Technické a kalibrační plyny" je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným účastníkem, a to pro každou část veřejné zakázky samostatně. Na základě rámcové smlouvy bude vybraný účastník povinen na základě objednávky zadavatele dodávat plyny (technické v části A, kalibrační v části B) a poskytovat i související služby, které jsou popsány v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Nedílnou součástí dodávky plynů jsou také obvyklé služby, spojené s dodávkami plynů v tlakových lahvích, zejména pronájem a servis tlakových lahví, redukčních ventilů a další.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 3,94 MB 31.10. 2019 14:20
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 144 kB 31.10. 2019 14:20
Příloha č. 2a: Rámcová smlouva pro část A icon word 66 kB 31.10. 2019 14:20
Příloha č. 2b: Rámcová smlouva pro část B icon word 63 kB 31.10. 2019 14:20
Příloha č. 5: Čestné prohlášení icon word 58 kB 31.10. 2019 14:20
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 31.10. 2019 14:20
Příloha č. 7a: Závazná struktura celkové nabídkové ceny pro část A icon excel 14 kB 31.10. 2019 14:20
Příloha č. 7b: Závazná struktura celkové nabídkové ceny pro část B icon excel 11 kB 31.10. 2019 14:20
Příloha č. 8: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 75 kB 31.10. 2019 14:20

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele pro část A icon pdf 438 kB 20.12. 2019 14:05
Rozhodnutí o výběru dodavatele pro část B icon pdf 435 kB 20.12. 2019 14:05
Rámcová smlouva pro část A s Linde Gas a.s. icon pdf 4,45 MB 10.1. 2020 23:00
Rámcová smlouva pro část B s Linde Gas a.s. icon pdf 4,62 MB 10.1. 2020 23:00