Archiv veřejných zakázek

Automatický analyzátor bodu vzplanutí zavřený kelímek podle Pensky-Martens s příslušenstvím a autosamplerem

Základní informace o veřejné zakázce

Název Automatický analyzátor bodu vzplanutí zavřený kelímek podle Pensky-Martens s příslušenstvím a autosamplerem
ID na profilu zadavatele P20V00000000
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 26.3. 2020 15:50
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 7.4. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota 1 000 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů ROFA Praha s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče ROFA Praha s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Automatický analyzátor bodu vzplanutí zavřený kelímek podle Pensky-Martens s příslušenstvím a autosamplerem" je dodávka přístroje pro hodnocení paliv, palivářských surovin, motorové nafty, bionafty, olejů, asfaltů a těžkých zbytků podle ASTM D 6540 a D 7094, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v Příloze č.1 této zadávací dokumentace.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 14,57 MB 26.3. 2020 15:50
Příloha č. 1: Technická specifikace icon pdf 216 kB 26.3. 2020 15:50
     Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 68 kB 26.3. 2020 15:50
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon pdf 682 kB 26.3. 2020 15:50
     Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 105 kB 26.3. 2020 15:50
Příloha č. 3: Krycí list nabídky icon pdf 185 kB 26.3. 2020 15:50
     Příloha č. 3: Krycí list nabídky icon word 59 kB 26.3. 2020 15:50
Příloha č. 4: Podmínky vstupu a pohybu v Chemparku Záluží icon pdf 3,40 MB 26.3. 2020 15:50
Příloha č. 5: Čestné prohlášení icon pdf 305 kB 26.3. 2020 15:50
     Příloha č. 5: Čestné prohlášení icon word 60 kB 26.3. 2020 15:50
Příloha č. 6: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon pdf 355 kB 26.3. 2020 15:50
     Příloha č. 6: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 71 kB 26.3. 2020 15:50
       
Změna zadávacích podmínek VZ: Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek icon pdf 740 kB 27.3. 2020 12:10

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 1,23 MB 16.4. 2020 12:15

Smlouva o realizaci dodávky s ROFA Praha s.r.o.

     Příloha č. 1: Specifikace předmětu dodávky

     Příloha č. 2: Podmínky vstupu a pohybu v Chemparku Záluží

icon pdf

11,30 MB

904 kB

392 kB

29.4. 2020 11:25

25.11. 2020 15:35

25.11. 2020 15:35

Faktura ROFA Praha s.r.o. icon pdf 383 kB 1.10. 2020 15:15