Archiv veřejných zakázek

Sestava NTB + Monitor + MS Office 2019 - opakované řízení

Základní informace o veřejné zakázce

Název Sestava NTB + Monitor + MS Office 2019 - opakované řízení
ID na profilu zadavatele P20V00000002
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 13.7. 2020 15:20
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 28.7. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota 525 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů AUTOCONT a.s., TOPSOFT JKM spol. s r.o., LOSAN s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče TOPSOFT JKM spol. s r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Sestava NTB + Monitor + MS Office 2019 - opakované řízení“ je dodávka patnácti (15) kusů notebooků a patnácti (15) kusů monitorů, sloužících k výkonu kancelářské práce, uživatelské činnosti, hodnocení vzorků k dané pracovní funkci pracovníka, to vše dle minimální technické specifikace popsané v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 3,04 MB 13.7. 2020 15:20
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 73 kB 13.7. 2020 15:20
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 91 kB 13.7. 2020 15:20
Příloha č. 3: Krycí list nabídky icon word 58 kB 13.7. 2020 15:20
Příloha č. 4: Čestné prohlášení icon word 59 kB 13.7. 2020 15:20
Příloha č. 5: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 63 kB 13.7. 2020 15:20

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 818 kB 10.8. 2020 13:35
Smlouva o realizaci dodávky s TOPSOFT JKM spol. s r.o. icon pdf 7,28 MB 9.9. 2020 13:25
Faktura TOPSOFT JKM spol. s r.o. icon pdf 48 kB 1.10. 2020 14:20