Archiv veřejných zakázek

Autokláv pro katalytické testy / Autoclave for Catalytic Tests

Základní informace o veřejné zakázce

Název Autokláv pro katalytické testy / Autoclave for Catalytic Tests
ID na profilu zadavatele P20V00000003
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 25.8. 2020 13:40
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 14.9. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota 700 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů Bio Tech a.s., Paar Instrument (Deutschland), DONAU LAB, s.r.o., ROFA PRAHA, s.r.o.
Specifikace vybraného uchazeče ROFA PRAHA, s.r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Autokláv pro katalytické testy / Autoclave for catalytic tests“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je dodávka vysokotlakého reaktoru se všemi součástmi včetně řídící jednotky umožňující kontrolu/nastavení tlaku, teploty a otáček míchadla s příslušenstvím. Přístroj bude sloužit pro studium a provádění chemických reakcí za vyšší teploty a tlaku, to vše dle minimální technické specifikace popsané v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh)

Invitation and Tender Documentation (incl. Annexes)
icon pdf 1,37 MB

1.29 MB
25.8. 2020 13:40
Příloha č. 1: Technická specifikace

Annex No. 1: Technical Specification
icon word 22 kB

21 kB
25.8. 2020 13:40
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky

Annex No. 2: Contract on Supply
icon word 138 kB

138 kB
25.8. 2020 13:40
Příloha č. 3: Krycí list nabídky

Annex No. 3: Identification of the Bidder
icon word 58 kB

59 kB
25.8. 2020 13:40
Příloha č. 4: Podmínky vstupu a pohybu v Chemparku Záluží

Annex No. 4: Safety Instruction
icon word 357 kB

1,82 MB
25.8. 2020 13:40
Příloha č. 5: Čestné prohlášení

Annex No. 5: Affidativ
icon word 60 kB

63 kB
25.8. 2020 13:40
Příloha č. 6: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům

Annex No. 6: Declaration on Technical Qualification Requirements
icon word 71 kB

73 kB
25.8. 2020 13:40
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

     - Příloha č. 1: Technická specifikace

Explanation No. 1 of the Tender Documentation

   - Annex No. 1: Technical Specification
icon pdf 1,28 MB

208 kB

1,28 MB

201 kB
28.8.2020 11:45
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

     - Příloha č. 1: Technická specifikace

Explanation No. 2 of the Tender Documentation

   - Annex No. 1: Technical Specification
icon pdf 1,19 MB

209 kB

1,19 MB

202 kB
31.8.2020 12:40

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele

Decision on the Selection of the Supplier
icon pdf 56 kB

51 kB
1.10.2020 11:10
Smlouva o realizaci dodávky s ROFA PRAHA, s.r.o. icon pdf 3,58 MB 9.10. 2020 9:25
Faktura ROFA PRAHA, s.r.o. icon pdf 383 kB 11.12. 2020 11:55